39/20_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens