39/21 Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla O. Urologicznego, O. Onkologii Klinicznej, Bloku Operacyjnego oraz Pracowni Endoskopowej