39_14_01.08.2014_Nadzór autorski i serwis Oprogramowania Aplikacyjnego JPS oraz upgrade do najnowszej wersji posiadanych przez Zamawiającego modułów