40/16_Dostawa i uruchomienie stołu operacyjnego dla Bloku Operacyjnego przy ulicy Toruńskiej 7

href=”http://www.szpital.kalisz.pl/~stronka/SIWZ/Ogłoszenie_40″>Ogłoszenie
SIWZ
05.07.2016_Wyjaśnienia
Wynik postępowania</a
Informacja o unieważnieniu postępowania