41/16_Dostawa stacji diagnostycznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej