41_15_Sukcesywne dostawy odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej i oznaczania kiły wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu bac – up oraz dzierżawą systemu informatycznego do zarządzania Bankiem Krwi