42/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu”