42_14_Wdrożenie i uruchomienie EDM (zakup licencji i wdrożenie modułu Mikrobiologia, integracja systemów RIS i HIS, uruchomienie zleceń, motor bazy danych) oraz dostawa stacji roboczych i serwerów