43/16_Dostawa i uruchomienie ultrasonografu okulistycznego dla Oddziału Okulistycznego