43/21 Zakup aparatury i sprzętu medycznego: ultrasonografu, elektrokardiografu, wideokolonoskopu oraz foteli do chemioterapii