44/21_Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – I etap: parter budynku pierwszego