44_Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up oraz dzierżawę systemu informatycznego do zarządzania Bankiem Krwi i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej