45/19 Doposażenie stanowisk intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu (Oddział Udarowy)