46/17_Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala, a budynkiem techniczno – gospodarczym.