47/20_Sukcesywne dostawy rękawic medycznych oraz jednorazowego sprzętu medycznego