48/19_Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw systemów holterowskich wraz z rejestratorami oraz zestawu do badań wysiłkowych