49/18_Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii