49/20_Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią korona wirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim – etap II