4_14_04.02.2014_Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań koagulologicznych i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej