50/16_Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu