50_15_Obsługa serwisową aparatury medycznej: sterylizatora plazmowego, ablatora i waporyzatora oraz aparatury medycznej produkcji firm Richard Wolf i Laborie