51/21 Zakup aparatu USG wraz z integracją z systemem PACS/RIS dla O. Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka