5/20_wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na usługi bankowe