52/20_Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ