53/18_Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie wydzielenia pożarowego wraz z wymianą stolarki drzwiowej klatek schodowych A-D i B-C w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79