53/22 Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowy sprzęt do monitorów i respiratorów – II