53_15_Wykonanie robót malarskich i wymiana wykładziny podłogowej w Oddziale Rehabilitacyjnym (kondygnacja 11C i 11D) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79