54/22 Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu do hemodializy, zestawów do plazmaferezy i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych aparatem Multifiltrate CI-CA oraz aparatem Prismaflex