55/17_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek: Ginekologia, Ginekologia Onkologiczna”, „Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni Badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego A w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7” oraz „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych I i Oddziału Gastroenterologicznego”.