55/20_Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego – Kaliski Ośrodek Sercowo – Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiIT” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79