55_14_03.11.2014_Dostawa i uruchomienie aparatu RTG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Toruńskiej wraz z modernizacją pomieszczeń