56_14_05.11.2014_Sukcewsywne dostawy podłoży do posiewów krwi z jednoczesną dzierżawą aparatu dom ich inkubacji, sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów, probówek, końcówek do pipet, rotwor