58/17_Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Oddział Nefrologiczny i Oddział Otolaryngologiczny”.