60/22_Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z zakupem sprzętu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych (…)