6/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi