61_14_02.12.2014_Obsługa serwisowa aparatury medycznej : systemu holterowskiego, rejestratorów holterowskich, systemu do badań wysiłkowych, cykloergometru, kardiotokografów, defibrylatorów, pomp infuzyjnych