6/20_dostawa odzieży roboczej dla członków zespołu ratownictwa medycznego oraz personelu technicznego.