64/19_Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu”