64/22_Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” – etap I