66/19_Sukcesywne dostawy naczyń sanitarnych jednorazowych z pulpy celulozowej