66_14_22.12.2014_Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pełnienia samodzielnej opieki medycznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego