66_15_31.12.2015_Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pełnienia samodzielnej opieki medycznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego