67/17_Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia gospodarczego w ramach projektu:,,Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu’’