67/19_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii