71/17_Sukcesywne dostawy naczyń jednorazowych z pulpy celulozowej