72/20_Dostawa aparatu USG z możliwością echokardiografii w ramach realizacji zadania: „Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020”