76/16_Dostawa, montaż i uruchomienie: elektrokardiografów, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, diatermi chirurgicznej, nożyczek bipolarnych, haka automatycznego, wagi różnicowej do pompy histeroskopowej oraz rozbudowa aparatu USG Aloka do wersji 3D