92/16_Dostawa echokardiografu dla O. Kardiologicznego