9_14_Pełnienie samodzielnej funkcji specjalisty odpowiedzialnego za tworzenie i wdrażanie nowych technologii informatycznych