107/16 Dostawa i uruchomienie niemagnetycznego wózka do przewozu pacjenta oraz niemagnetycznego wózka inwalidzkiego